Chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ, Liên minh Do Thái của Đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ ngày càng quan trọng

Những người tổ chức hội nghị cho biết người Mỹ gốc Do Thái, vốn phần lớn bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, đang chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhìn chung là đảng ủng hộ Israel nhiều hơn.