Chim bói cá bố kiên nhẫn khích lệ 7 chú chim con hoàn thành chuyến bay đầu tiên