Chim hoàng yến trong chiến tranh lạnh

Tôi đã mang theo một đoàn làm phim nhỏ để nắm bắt câu chuyện của họ, một câu chuyện đại diện cho những gì tôi cảm thấy phải nằm trong số những vụ lật tẩy lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Kế hoạch ban đầu của tôi chỉ là để viết một bài hát và giúp nâng cao nhận thức, nhưng tôi không ngờ rằng cuộc gặp gỡ sẽ thực sự đưa đẩy tôi đi xa đến thế.