Chim hoàng yến trong chiến tranh lạnh

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

Tôi đã mang theo một đoàn làm phim nhỏ để nắm bắt câu chuyện của họ, một câu chuyện đại diện cho những gì tôi cảm thấy phải nằm trong số những vụ lật tẩy…