Chính phủ Đài Loan tiếp tục xóa bỏ sự xâm nhập của Trung Cộng