Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và doanh nghiệp cam kết với Sáng kiến ​​1 nghìn tỷ cây xanh