Chính phủ Trump ‘mở rộng vòng tay’ đón các công ty Hoa Kỳ trở về từ Trung Quốc