Chính quyền Trump tiết lộ kế hoạch phân phối vaccine COVID-19 cho tất cả người Mỹ