Chính phủ TT Biden chi thêm 4.5 tỷ USD để duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine