Chính phủ TT Biden cung cấp thêm 1.1 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine