Chính phủ TT Biden đề nghị Texas cho phép lực lượng tuần tra biên giới tiếp cận Công viên Shelby