Chính phủ TT Biden điều tra các hoạt động đóng tàu không công bằng của Trung Quốc

‘Họ không phải đang cạnh tranh. Mà họ đang gian lận. Và chúng tôi đã nhận thấy sự thiệt hại ngay tại Mỹ,’ Tổng thống Joe Biden nói.