Chính phủ TT Biden hủy bỏ chính sách của cựu TT Trump, xóa 1 tỷ USD trong khoản nợ sinh viên liên bang