Chính phủ TT Biden: Không có bằng chứng nào cho khuyến nghị một năm chích 6 mũi bổ sung vaccine COVID