Chính phủ TT Biden nói tội phạm đã giảm, nhưng số liệu sai sót khiến việc so sánh trở nên không đáng tin cậy

Trong một năm bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ thuộc mọi quan điểm chính trị hiện đang lo ngại về tội phạm hơn bất kỳ thời điểm nào trong 20 năm qua.