Chính phủ TT Biden ra lệnh cho các ngân hàng không được từ chối đơn vay tín dụng của người nhập cư bất hợp pháp

Hai cơ quan liên bang đã cảnh báo các tổ chức tài chính không được từ chối đơn vay tín dụng của những người nhập cư bất hợp pháp chỉ dựa trên hoặc chủ yếu dựa trên tình trạng công dân của họ.