Chính phủ TT Biden: Sẵn sàng tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran