Chính phủ TT Biden thừa nhận sự tăng vọt lượng người nhập cư tại biên giới là ‘một vấn đề lớn’