Chính phủ Uzbekistan tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau các cuộc bạo loạn dẫn đến thương vong