Chính quyền Trump cân nhắc liệt nhà sản xuất chip SMIC của Trung Quốc vào danh sách đen