Chính quyền Trump đầu tư 1 tỷ USD vào Máy tính lượng tử và AI