Chính quyền Trung Quốc cho biết có 7 loại virus đang lây lan