Chính quyền Trung Quốc phạt công ty tọa đàm 2 triệu USD vì nhạo báng quân đội Trung Quốc