Chính quyền TT Trump công bố khoản viện trợ liên bang trị giá 11.6 tỷ USD cho Puerto Rico