Chính trị gia người Anh: Trung Cộng đang thảm sát người dân, những gì chúng ta đã làm là quá ít