Chính trị gia người Úc: Lời nói của lãnh đạo Trung Cộng không khớp với hành động của chế độ