Chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, giá cổ phiếu của SMIC giảm 20%?