Chồng mắc căn bệnh hiếm, người vợ phải nhắc chồng mỗi sáng rằng họ đã kết hôn