Chủ salon tóc ở San Francisco phủ nhận đã đặt lịch hẹn làm tóc cho bà Pelosi