Chủ tịch EU đề nghị lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập cảng dầu của Nga