Chủ tịch FEC Trey Trainor: ‘Thực tế là gian lận đã diễn ra’