Chủ tịch Hạ viện Johnson và TT Biden thảo luận về biên giới qua điện thoại trong bối cảnh cuộc đàm phán về ngân quỹ

‘Vô số trẻ em và người lớn trở thành nạn nhân của nạn buôn người còn các băng đảng thì được khuyến khích,’ ông Johnson trước đó đã nói với tổng thống trong một bức thư.