Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cam kết sẽ tiếp tục cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Biden

Chủ tịch Hạ viện cho biết các bằng chứng “có vẻ và rất có cảm giác” rằng những hành vi phạm tội có thể bị đàn hặc, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Joe Biden.