Chủ tịch Hạ viện nói rằng Hoa Kỳ nên ra lệnh phải đeo khẩu trang trên toàn quốc