Chủ tịch Học viện Trường phái Khắc kỷ tìm thấy ‘thiên đạo’ trong bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’