Chủ tịch ngân hàng Fed khu vực: Lãi suất có thể tăng ‘một vài’ lần nữa trong năm nay