Chủ tịch Ủy ban Âu Châu: ‘Theo thời gian, Ukraine đã thuộc về EU’