Chủ tịch Ủy ban Các nhà phê bình Nghệ thuật Nam Hàn: Bài viết của Đại Sư Lý ‘bao hàm các chân lý phổ quát của nhân loại’