Chùm ảnh: Lâu đài thiêng liêng trên biển tôn vinh vị Thần Chiến binh đã đánh bại Satan trên Thiên đường