Vào ngày 21/11, Paris đã tổ chức lễ thắp sáng Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Chủ tịch Ủy ban Champs Elysées Marc-Antoine Jamet, Phó Thị trưởng thứ nhất Emmanuel Gregoire, Phó Thị trưởng Olivia Polsky và ca sĩ người Pháp Luciani đã đến tham gia sự kiện này.

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 21/11, ca sĩ Luciani và mọi người đã cùng nhau nhấn nút để bật đèn Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Rất nhiều người đã tập trung gần Khải Hoàn Môn để ăn mừng sự kiện này.

Thời gian thắp sáng của đại lộ Champs Elysées sẽ là từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng hàng ngày và kéo dài đến ngày 8/1 năm sau. Riêng ngày 24 và 31/12,  đại lộ Champs Elysées sẽ được thắp sáng suốt đêm.

Giáng-sinh-2021
Ca sĩ người Pháp Clara Luciani đã đến tham dự lễ thắp sáng Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Ảnh chụp tại Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo (trái) và ca sĩ Clara Luciani (phải) đã đến tham dự lễ thắp sáng Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Ảnh chụp tại Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo (trái), Chủ tịch Ủy ban Champs Elysees Marc-Antoine Jamet (phải) và ca sĩ Clara Luciani (giữa) đã đến tham gia lễ thắp sáng Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Ảnh chụp tại Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo (người đầu tiên từ trái sang), Chủ tịch Ủy ban Champs-Elysees Marc-Antoine Jamet (người thứ hai từ phải sang) và ca sĩ Clara Luciani (giữa) cùng những người khác đã tham dự lễ thắp sáng Giáng Sinh trên Đại lộ Champs Elysées. Ảnh chụp tại Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo (người đầu tiên từ trái sang), Chủ tịch Ủy ban Champs-Elysées Marc-Antoine Jamet (người đầu tiên từ phải sang), Phó thị trưởng đầu tiên Emmanuel Gregoire (giữa) và ca sĩ Clara Luciani (người thứ hai từ phải sang) cùng nhau chụp ảnh tại lễ thắp sáng Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Ảnh chụp tại Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Phó Thị trưởng Olivia Polsky (người thứ nhất từ ​​trái sang), Thị trưởng Paris Anne Hidalgo (người thứ hai từ trái sang), Chủ tịch Ủy ban Champs Elysees Marc-Antoine Jamet (người thứ ba từ phải sang) và ca sĩ Clara Luciani (giữa) đã đến tham dự lễ thắp sáng Giáng Sinh trên đại lộ Champs Elysées. Ảnh chụp tại Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Ảnh chụp người dân tham gia vào lễ thắp sáng Giáng Sinh ở đại lộ Champs Elysées, Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Ảnh chụp người dân tham gia vào lễ thắp sáng Giáng Sinh ở đại lộ Champs Elysées, Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Chùm ảnh: Lễ thắp sáng Giáng Sinh năm 2021 trên đại lộ Champs Elysees ở Paris
Ảnh chụp người dân tham gia vào lễ thắp sáng Giáng Sinh ở đại lộ Champs Elysées, Paris, Pháp vào ngày 21/11/2021. (Ảnh: Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Do Lâm Tử Dung, Tôn Vân thực hiện
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn