Chùm ảnh: Người biểu tình xông vào Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong phiên họp chung