Chứng kiến Nga bị trừng phạt và cô lập, ĐCSTQ kêu gọi ‘tự lực cánh sinh’