Chung Nguyên: Ông Lý Khắc Cường hé lộ sự thật khi nói về đầu tư khoa học công nghệ và việc làm