Chúng ta học được gì từ những anh hùng giữa đời thường?