‘Chúng ta phải sống trong thời khắc này’: Hôn lễ của hai lính trừ bị Ukraine tại một trạm kiểm soát quân sự