‘Chúng tôi rất chào đón các bạn’: Mít tinh tại Sydney vinh danh cuộc thỉnh nguyện tại Bắc Kinh vào tháng 04 năm 1999