‘Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ quý quốc’: Dân biểu Gallagher nói với các đồng minh của Hoa Kỳ trước những mối đe dọa từ Trung Quốc

“Tôi nghĩ một trong những thế mạnh lớn nhất của chúng ta ... là mạng lưới các đồng minh và đối tác mà chúng ta đã xây dựng trong nhiều năm qua.”