Chuỗi cung ứng toàn cầu gặp nguy hiểm khi phiến quân Houthi tổ chức các cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển ở Hồng Hải

Một chuyên gia về chuỗi cung ứng cảnh báo sự gián đoạn có thể khiến giá cả tăng vọt, gây tổn thất cho nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới.