Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chương trình Shen Yun ở London khiến vị CEO thán phục trước lịch sử của Trung Hoa