Chương trình tái tranh cử của ông Trump tiếp tục ưu tiên ‘nước Mỹ trên hết’